SFC je po úspěšném postupu do 1. ligy na rozhraní mezi progresem a útlumem fotbalu v Opavě

26. 9. 2018
Redakce

Opava – SFC Opava – vzor úspěšného regionálního fotbalového klubu z hlavního města Slezska, za účasti vedení statutárního města Opavy (majoritní 99 % vlastník), na dnešní tiskové konferenci hodnotil posledních pozitivních pět let i budoucnost, která se může vyvíjet progresivně nebo směřovat do útlumu.

„Dnes začnu poděkováním nejlepšímu a nejkomplexnějšímu fotbalovému manažerovi Aloisovi Grussmannovi. On stojí za sportovním vzestupem i konsolidací klubu včetně nastavení procesů práce s mládeží i mužstvy dospělých, které vedly k historickému úspěchu v poháru a vytouženému postupu do 1. ligy. Dokázal to za situace, kdy přebíral klub po pádu do třetí ligy, s rozpadlým hráčským kádrem a jako člen představenstva se záporným břemenem 27 milionů Kč, za které ručil vlastním majetkem. Zmiňuji na úvod toto poděkování, protože si poděkování zaslouží a nedostalo se mu ho za celých pět let od zastupitelů. To není výtka vedení města, ale bohužel důsledek ataků a dehonestací SFC a fotbalu na půdě zastupitelstva, kde by poděkování bylo zpolitikařeno do útoků, a ani jeden z členů vedení města neměl zájem poškodit našeho GM Aloise Grussmanna,“ prohlásil Marek Hájek, předseda představenstva SFC.

Dále Hájek poděkoval všem zaměstnancům. Vyzdvihl Jaroslava Rovňana, který nejen že je vedoucím týmu, ale také stojí za vynikajícím stavem a investičním rozvojem stadionu SFC, hřišť i sportovišť ve správě od města. Speciální poděkování patřilo všem trenérům, masérům, fyzioterapeutům, lékařům klubu, bez kterých by se neobešel ani jediný tým od U6 po U19, vč. mužů. Nelze nepoděkovat pilířům fotbalu: partnerům a hráčům všech kategorií. U mužů bylo dosaženo skvělých výsledků, postavených na odchovancích. „Vždyť mistrovskou Plzeň vyřadilo z poháru sedm odchovanců SFC hrajících přímo na hřišti,“ dodal Hájek.

Ve sportovním bloku zhodnotil Alois Grussmann náročnou situaci, ve které se A-tým nachází tím, že hrajeme „domácí“ zápasy v Brně: „Zmíním tři důležité momenty: Postupné posílení i rozšíření kádru (Janetzký, Svozil, Juřena, Řezníček, Freit a litevský talent Jankauskas); vynucená změna trenéra po žádosti R. Skuhravého; prodej Kayamby do Plzně s hostováním do konce podzimu. Všechny tyto momenty musel klub zvládnout a věřím, že nyní po návratu do Opavy za našimi fanoušky se bude vše zlepšovat,“ dodal Alois Grussmann, generální manažer SFC.

Trenér Ivan Kopecký se vyjádřil k týmu i budoucnosti: „Nabídky Opavy si vážím. Jsem rád, že mohu trénovat tento klub. Tři týdny před koncem Romana Skuhravého jsem zde byl na stáži. Vím, jakým způsobem Opava hrála, sledoval jsem ji delší dobu. Málokdo vyhlásí na přímo postupové ambice, většina týmů se za ně schovává. Těším se na další práci v tomto klubu,“ řekl jako nejdůležitější Ivan Kopecký, trenér prvoligového týmu SFC.

Pavel Zavadil, nejstarší hráč 1. ligy, má co porovnávat: „Poté, co přišel Ivan Kopecký, jsme si druhý den sedli v šatně a řekli jsme si, že jsme všichni na jedné lodi a může se na nás spolehnout. Uděláme všechno pro to, abychom pokračovali v práci. Budeme se snažit dál abychom podávali co nejlepší výkony. Po těžkém začátku už poslední zápasy jasně ukazují, že mančaft si na ligu zvykl a pochopil, o čem to je. Musíme hrát malinko jinak než ve druhé lize. Mančaft na to ale má a jde správnou cestou,“ zhodnotil Pavel Zavadil.

K ekonomice klubu zveřejnil klub klíčové výkazy a informace

Hájek upřesnil, že klub existuje jako regionální, s malým ekonomickým opavským dosahem a přesto zvládl i díky městu, partnerů a fanoušků v průběhu pěti let hospodařit od záporu -9 milionů Kč do plusu. Dařilo se postupným navyšováním rozpočtu reagovat na narůstající finanční požadavky doprovázející sportovní vzestup, včetně nárůstu personálního zajištění mládežnických týmů, kdy 2. ligu ukončil klub s rozpočtem 50 milionů Kč!

„Na závěr 2. ligy jsme se dostali po pěti letech do první krize s nedostatkem cash-flow, protože nám nečekaně vypadly 3 miliony Kč (dva za turnikety a jeden za vítězství ve 2. lize), se kterými jsme počítali a museli jsme je nahradit. To se nám povedlo a dnes hráčům, trenérům, zaměstnancům nic nedlužíme. Pro partnera plánujeme předat klub bez závazků a kromě jedné nedobytné pohledávky od Dolu Radim bez pohledávek. Na dozorčí radě jsme kompilovali vývoj výnosů i nákladů a rozpočet, za předpokladu nadprůměrných výnosů ze vstupenek, pokryjeme. Přesto zůstává pro dlouholetou účast v první lize pro klub životně důležité, aby přišel strategický partner s financemi konvergujícími k 30 milionům Kč / rok nebo stejně silný reklamní partner,“ dodal Marek Hájek.

Ke strategickému partnerovi v úvodu bloku řekl předseda představenstva, že představenstvo i management s podporou dozorčí rady hledají a snaží se získat vhodného strategického partnera celých pět let. Tím, že na Opavsku takový podnik/firma nejsou, je o to složitější najít takovou firmu v ČR, tedy mimo region Opavy. Během pěti let se opatrně prezentuje možnost vstupu partnera také z lokality mimo Českou republiku.

I.) První zájemce ze Švýcarska nebyl pro zastupitele akceptovatelný.
II.) Již delší dobu a s velkou mírou opatrnosti se jedná s potenciálním partnerem – zahraniční bankou realizující finanční operace a služby po celém světě. Dne 17. září 2018 doručil potenciální partner nabídku k rukám primátora a předsedy dozorčí rady SFC.

Jednání k případné kapitálové změně v majetkové struktuře SFC jsou náročná. Především finanční garance na straně jedné, ale také samotný partner pro spolupráci se statutárním městem, jeho kredibilita i důvěryhodnost musí vedení města velmi důkladně projednat a ověřit. Na straně druhé partner po nepřetržitých, několikaletých útocích na SFC ze strany některých politiků, jejich nepodporování investic do stadionu a sportovišť, vystupování proti investiční obnově hřiště s umělou trávou, které využívá fotbalová mládež a ZŠ Kylešovice, lhaní politiků u podnikatelské veřejnosti v neprospěch SFC, včetně nabádání, aby nikdo partnersky se SFC nespolupracoval, dehonestace sportovních výkonů od těchto politiků mezi zastupiteli… nevzbuzuje u partnera příznivý ohlas a přirozeně generuje významné obavy o investici do fotbalu v Opavě, o záruky spolupráce a o podporu fotbalu a sportu v Opavě ze strany města, pokud se na radnici a do vedení města dostanou ti opoziční politici, kteří na SFC útočí nebo prognózují politiku škrtů do sportu. Protipólem je dnešní vedení města prezentované zde přítomnými, kteří za SFC i sportem v Opavě stojí, podporují ho a dávám jim slovo, protože akcie klubu prodává město Opava jako vlastník – nikoliv SFC.

Primátor statutárního města Opavy Radim Křupala se vyjádřil k jednání s potenciálním partnerem: „Před rokem a půl vyhlásilo zastupitelstvo soutěž o strategického partnera s přísně nastavenými podmínkami. O klub se zajímali tři zájemce. Jeden z nich poslal nabídku. Šlo o čínského investora, ale jednání se nepodařila dotáhnout do konce. Za pomocí pánů Hájka a Witasska se podařilo zaujmout jednoho investora, který podal 17. září nabídku. Na ni jsme reagovali jakožto vedení města s tím, že jsme oslovili zástupce dané společnosti s tím, že jsme si domluvili schůzku. Ta proběhla v úterý. Došli jsme ke shodě. Nabídka je platná v tom, že nabízí velmi zajímavé peníze za odkup dvoutřetinového podílu klubu – odpovídá výši 50 milionů korun. Zároveň se zavázal ke každoročnímu příspěvku na chod klubu.

Závazkem města je stále přispívat příspěvkem na provoz stadionu a mládež. Jsme ale těsně před volbami a není moc času. Investorem bylo deklarováno, že nabídka je časově omezená a byl by rád, kdyby se věc uskutečnila. V tomto případě je nutné zvážit svolání mimořádného zastupitelstva na příští týden.

Jedna věc je sehnat zájemce, který bude potvrzovat svůj záměr. Druhý je zajištěný případné podpory pro tuto transakci. V úterý večer jsem obdržel 17 žádostí napříč zastupiteli o svolání mimořádného zastupitelstva. Pro mě jako pro primátora se situaci se zjednoduší v tom smyslu, že jsem povinen zastupitelstvo svolat. Vyšel jsem vstříc zastupitelů a před hodinou jsem podepsal pozvánku na mimořádné zastupitelstvo, které se uskuteční ve čtvrtek 4. října od 16 hodin. Toto zastupitelstvo se tak bude zabývat vstupem strategického investora. Naši právníci upravují smlouvu, která bude zaslána investorovi, abychom mohli zastupitelům poslat návrh smlouvy, která je zásadní.“

Náměstek pro sport Martin Víteček, který také včera jednal s investorem, doplnil primátora: „Sehnat někoho, kdo by vám zabezpečil chod klubu na několik let dopředu a měl chuť dávat do něj stamiliony, není jednoduché. Takoví lidé na stromě nerostou. Podmínky jsou velice dobře nastaveny. Jsou přísné a věřím tomu, že pokud bude vše splněno, budu já i lidé z mého klubu hlasovat pro. Pokud ale nějakou podmínku nesplní, do rizika nepůjdeme.“

Předseda dozorčí rady SFC Libor Witassek, představil své priority k partnerovi: „Tím, že klub vlastní město, je zde celá řada procesů dohledatelná a nedějí se tady věci, které se děly v jiných klubech. Dva zájemci jsou s městem připraveni jednat, ale je to teprve začátek. Klub oslovili sami na základě soutěže. Jeden ze soutěže odstoupil kvůli vysoké finanční zátěži. S panem primátorem jsme hodně diskutovali – chceme vědět, že jde o lidi z masa a kostí, a zároveň chceme vidět i peníze na účtu. Máme týden na to, aby investor splnil podmínky.“

Investice ve prospěch sportovišť SFC a do sportu v Opavě, včetně vyhřívaného trávníku

Je to neuvěřitelné, ale současné vedení města dokázalo investovat do sportovišť přes 100 milionů Kč - multifunkční sportovní hala, fotbalová a hokejbalové hřiště a náš stadion (nová hrací plocha s vyhříváním a kotelnou, ozvučení, obrazovka…) a atletům dalo garanci pro dotaci na zastřešení tribuny. Navíc má ještě město připravené projekty na rekonstrukci zimního stadionu a nový bazén. Za takovou starost o sport je nutné prezentovat poděkování.

Při zhodnocení posledních pěti let Hájek konstatoval, že se podařily splnit tři ze čtyř strategických cílů, které si představenstvo naplánovalo:

1.) Sportovní cíl:
Vrátit SFC zpět do 2. ligy během SR 2014/2015 – splněno.

2.) Sportovní cíl:
Následně během 2-3 let se pokusit vybojovat postup do 1. ligy – splněno.

3.) Finanční cíl:
Stabilizovat klub po finanční stránce. Udržet a vyjednat se statutárním městem Opava podporu mládeže i provozních nákladů na stadion a hřiště. Zajistit partnery pro financování profesionálních A i B týmů SFC a pro doplnění financí na pokrytí rozvoje mládeže – splněno.

4.) Finančně / provozní cíl:
Zajistit strategického partnera – nesplněno / v jednání.

„Posledních pět let byl očistec,“ konstatoval Hájek. „Nebýt podpory města a našich fantastických fanoušků, nikdy by nebyl klub tam, kde nyní je – tedy v první lize s masivní podporou desítek tisíc lidí. V Opavě se podařil malý sportovní zázrak díky skvělým lidem kolem fotbalu, ale samozřejmě i hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců, pomocníků a fanoušků. Moc si přeji, aby přišel finančně silný partner a pomohl nám ten zázrak udržet a rozvíjet,“ popřál Hájek klubu do budoucna.

Sportovní budoucnost SFC bude nejvíce ovlivněna politiky. Může být pozitivní a progresivní. Hodně o tom rozhodnou voliči. „Přijde-li partner, nebojím se o rozvoj a progres fotbalu i sportu v Opavě,“ vyslovil Hájek přání pro budoucnost klubu.


sdílet