Důležité organizační informace před slezským derby

30. 7. 2019
Klub

Opava – Do velkého slezského derby opavských fotbalistů s Baníkem už zbývají pouhé tři dny. Vzhledem k vysoké rizikovosti utkání byla opět přijata mimořádná bezpečnostní opatření.

Vzhledem k tomu, že utkání bylo vyhodnoceno jako vysoce rizikové, bude z bezpečnostních důvodů snížena kapacita stadionu na 6 385 míst k sezení včetně sektoru pro hostující fanoušky. Těm bude dle dohody klubů k dispozici část tribuny H (konkrétně jde o sektory H1, H2 a H3), celkem se jedná o 1 009 míst. Zbytek tribuny bude z bezpečnostních důvodů uzavřen. Držitelé permanentních vstupenek z tribuny H mají svá místa vyčleněna a označena v sektoru G4.

V souvislosti s pátečním utkáním proti ostravskému Baníku upozorňujeme na mimořádná bezpečnostní opatření nejen na stadionu v Městských sadech a jeho okolí, ale taktéž na trase od nádraží Opava-východ k Městskému stadionu, kterou půjde průvod ostravských fanoušků za doprovodu Policie ČR. Speciální vlak s příznivci Baníku dorazí na nádraží v 15.57.

Přístupové i odchodové trasy do sektoru hostů jsou totožné. Fanouškům hostujícího klubu jsou vyčleněny pokladny „od Střelnice“ (nám. Sv. Trojice). Vstup do sektoru hostů bude otevřen hodinu a půl před začátkem utkání, tj. ve 16.30 hodin. Pro domácí příznivce budou vyčleněny pokladny u vstupu od ulice U Opavice. Před vstupem projde každý z fanoušků důkladnou bezpečnostní prohlídkou. Pro domácí příznivce bude stadion otevřen dvě hodiny před výkopem, tj. v 16 hodin.

Na Městském stadionu musí každý návštěvník utkání dodržovat Návštěvní řád Městského stadionu. Do areálu Městského stadionu nebudou vpuštěny osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Budou prováděny namátkové testy a dechové zkoušky. Vzhledem k vysoké rizikovosti utkání je na stadion zakázáno vnášet tyče, vlajky z hořlavého materiálu, zakázanou symboliku či papírové předměty, choreografii z hořlavého materiálu s hanlivým, vulgárním nebo urážlivým textem. Velkoplošná choreografie je povolena maximálně o rozměru 14 x 10 metrů. Choreografie musí být v sektoru hostů minimálně 1 hodinu před otevřením sektoru pro diváky hostů. Po roztažení bude fanoušky za asistence pořadatelské služby vynesena z hlediště za tribunu H. Dále pak nebude povolen vstup s jakoukoliv taškou, kabelkou, batohem, kufrem, krosnou a dalším zavazadlem. Tyto předměty nebude možno na stadionu ani uschovat.

Na stadion je taktéž zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a zázemí stadionu nebo samotný průběh utkání. V případě podezřelého či nevhodného chování před vstupem na stadion, má pořadatel právo diváka vyzvat, aby se legitimoval pořadatelské službě nebo pracovníkovi bezpečnostní agentury a nemusí být vpuštěn na stadion.

U standardních fanouškovských vlajek (bez tyčí) je povoleno vyvěsit tyto vlajky na místa, kde nebudou překrývat reklamní bannery. Upozorňujeme, že pokud bude vlajka překrývat reklamní banner, bude upravena či odstraněna. Fanouškům v oděvech nesoucích barvy, znak či jinou symboliku hostujícího klubu bude vstup povolen pouze do hostujícího sektoru. Totéž platí pro vyvěšení vlajek hostujícího klubu.

Divák, který při vstupu či během utkání poruší pravidla Návštěvního řádu Městského stadionu, nebude vpuštěn, případně bude vyveden z prostor stadionu bez nároku na vrácení ceny vstupného. Na základě rozhodnutí bezpečnostního štábu bude na utkání nasazen dostatečný počet členů pořadatelské služby a bezpečnostní agentury. Konkrétní počty policistů, strážníků Městské policie Opava a jejich kolegů z Polska jsou součástí strategie PČR a jako takové jsou neveřejné.

Na Městském stadionu, v jeho bezprostřední blízkosti i širším okolí žádáme dbát pokynů Policie ČR, Městské policie Opava, bezpečnostní agentury a pořadatelské služby. Zároveň doporučujeme všem Opavanům, kteří nemíří na utkání, aby se před, v průběhu ani po zápase nezdržovali v okolí Městského stadionu.

Věříme, že utkání proběhne v duchu fair-play – bez excesů obou fanouškovských táborů.

Plánek stadionu


sdílet