oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 26.6., příp.
Púchov 
11:00
 SFC Opava

První zasedání představenstva a dozorčí rady SFC v roce 2015

12.02.2015, autor Tisková zpráva
Ve středu 11. 2. 2015 se uskutečnilo, za účasti primátora Statutárního města Opavy, první zasedání nově zvoleného představenstva Slezského fotbalového clubu Opava a.s (dále jen "SFC") ve složení Bc. Martin Víteček; Ing. Michal Kokošek; Milan Kolář; Ing. Daniel Benna; Ing. Marek Hájek.

Na zasedání proběhla volba předsedy a místopředsedů představenstva SFC. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Marek Hájek a místopředsedy představenstva Bc. Martin Víteček a Ing. Michal Kokošek.

Přizvaným hostem na jednání byl generální manažer SFC Alois Grussmann. Kromě výše uvedené volby představenstvo projednalo základní informace o SFC; o přípravě a zázemí pro mládežnická družstva; cíle, strategie a vize SFC; specifikovalo základní provozní oblasti SFC a členové představenstva představili své hlavní priority práce pro SFC. Představenstvo bylo seznámeno také se základním stavem sportovní infrastruktury ve správě SFC a diskutovalo problematiku plánovaných investic do multifunkčních sportovišť města Opavy.

Představenstvo dále projednalo ostatní body – odpovídající důležitosti a nutnosti aktuálního projednání, mající vliv na provoz společnosti, včetně záměru uspořádat Tiskovou konferenci před jarní částí soutěžního ročníku a naplánovat setkání s fanoušky SFC.

V pondělí 9.2.2015 se sešla na svém prvním zasedání dozorčí rada SFC ve složení Ing. Libor Witassek, MBA, Mgr. Michal Schreier, Ing. Josef Vícha, Ing. Pavel Novotný, Ing. Jiří Černohorský.

Na zasedání proběhla volba předsedy dozorčí rady SFC, kterým byl zvolen Ing. Libor Witassek, MBA.

Přizvanými hosty byli Marek Hájek a Alois Grussmann, kteří dozorčí radu seznámili se základními ekonomickými, provozními a sportovními činnostmi SFC. Členové dozorčí rady stanovili parametry práce dozorčí rady, především pro oblast kontroly ekonomiky a provozu SFC, definovali své záměry angažovanosti v dalších prioritách SFC jako jsou PR a marketing, provozní procesy, sport, image, ekonomika…

Dne 26.2.2014 budou mít společné zasedání představenstvo a dozorčí rada SFC s hlavními body:

  • Mládežnická mužstva od U6,7 po U19 - základní informace k jednotlivým kategoriím.
  • A-mužstvo před startem jarní části, hráčský kádr, informace z kabiny, informace od trenérů ...
  • Ekonomika; podrobný rozbor aktuálního stavu, plán do konce fiskálního roku, plán na rok 1.7.2015-30.6.2016, stav do konce kalendářního roku 2015.
  • Tisková konference před jarní částí soutěžního ročníku 2014/2015.
  • Termín setkání s fanoušky.
Ing. Marek Hájek
předseda představenstva

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf

Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies