oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Tiskové prohlášení Slezského FC Opava

30.11.2015, autor Tisková zpráva
O P A V A – V uplynulém týdnu se zejména v regionálním tisku a na sociálních sítích objevily informace o tom, že v neděli 22. 11. 2015 v ranních hodinách došlo v rámci klubem povoleného ukončení podzimní části fotbalové sezony ke konfliktu mezi některými hráči SFC Opava a návštěvníky jednoho z opavských barů.

Obsah mediálních sdělení a informací uvedených na sociálních sítích není stanoviskem klubu a klub se od informací tam uvedených distancuje. Současně ale SFC Opava nebere obsah těchto sdělení na lehkou váhu, a proto považuje za nutné podat k těmto informacím následující vyjádření.

Neslušné, neukázněné či dokonce násilné chování je naprosto neslučitelné s pozicí hráče SFC Opava. Poškozuje totiž nejen dobré jméno klubu, ale i fotbalu jako takového v očích veřejnosti, fanoušků a sponzorů. Vedení klubu proto bere informace o údajném konfliktu velmi vážně a intenzivně pokračuje v rámci svých možností v jejich prověřování.

Podle prozatím nijak neověřených zpráv se předmětným incidentem mají na základě podnětu zabývat orgány činné v trestním řízení, kterým je vedení klubu připraveno poskytnout plnou součinnost, aby byla celá záležitost náležitě objasněna. Takové objasnění je i v zájmu klubu a samotných hráčů. Z informací, které se vedení klubu prozatím podařilo shromáždit, totiž vyplývá, že celá událost se velmi pravděpodobně odehrála úplně jinak, než jak o ní bylo doposud referováno médii, resp. jak byla popisována na sociálních sítích. Nelze totiž vyloučit ani variantu, že předmětná událost mohla být uměle vyprovokována ve snaze poškodit SFC Opava.

Z doposud zjištěných informací se jako nepravdivé jeví především nařčení, že „5 nebo 6 hráčů“ napadlo „2 nevinné návštěvníky baru“. Ve skutečnosti ony dvě osoby – z nichž minimálně jedna se dlouhodobě věnuje bojovým sportům – verbálně a pak i fyzicky napadaly hráče SFC Opava, a to i v době, kdy hráči opouštěli bar, aby se konfliktu vyhnuli. Tyto i další skutečnosti však budou předmětem dalšího prověřování, a to zřejmě také ze strany příslušných orgánů. Z tohoto důvodu nepovažuje SFC Opava za vhodné se s ohledem na aktuální nedostatek informací k předmětnému incidentu jakkoliv blíže vyjadřovat.

Vedení klubu však ujišťuje veřejnost, že nepřípustné chování hráčů nehodlá za žádných okolností tolerovat. Současně je však vedení klubu povinno respektovat a ctít zásadu presumpce neviny. Proto bylo prozatím rozhodnuto o podmíněném ukončení profesionální smlouvy se třemi hráči, pokutách, snížení odměn a dalších opatřeních s tím, že pokud se podezření potvrdí, stanou se tresty nepodmíněnými.

Vedení klubu proto žádá veřejnost, aby do doby ukončení šetření nepřijímala nepravdivé, zkreslené a zavádějící informace pravděpodobně účelově šířené médii a zejména na sociálních sítích, a vyčkala oficiálního vyšetření celé záležitosti.

Obdobně klub zásadně odmítá nepravdivé informace o způsobu financování profesionálního fotbalu SFC, účetně odděleného od mládeže, a to včetně dodržení pravidel veřejné podpory – viz transparentní klub a audit.

V Opavě, 30. 11. 2015
Alois Grussmann
generální manažer Slezského FC Opava