oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 29.1., příp.
SFC Opava 
10:30
 Uničov

V Městských sadech se buduje vyhřívaný trávník

15.08.2018, autor Redakce
Opava – V úterý 14. srpna oficiálně převzala společnost PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. hrací plochu Městského stadionu v Opavě. Započala tak celková rekonstrukce našeho hřiště s výstavbou nové kotelny pro potřeby vyhřívání hrací plochy nezbytnou pro účast Slezského FC v nejvyšší fotbalové soutěži FORTUNA:LIZE.

Jako první došlo k rozvolnění vegetační vrstvy, která byla odebrána do hloubky cca 15 cm a bude použita pro terénní úpravy ve městě. „Nyní se odtěží podkladní vrstvy hrací plochy do hloubky 45 – 50 cm, tím se dostaneme na úroveň původního založení hřiště vybudovaného v sedmdesátých letech. Na tomto základě postupně vznikne nová hrací plocha Městského stadionu. Budou navezeny nové podkladní vrstvy, vybudován drenážní systém, automatická závlaha a nezbytný topný systém,“ popisuje technický ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan.

Samotná hrací plocha bude položena trávníkovým kobercem pěstovaným v České republice, který už netrpělivě čeká na převoz do Opavy. Souběžně s rekonstrukcí hrací plochy dojde k výstavbě kotelny, která bude umístěna vedle hlavní tribuny za „klecí“ a úpravě celého závlahového systému, aby byl plně dostatečný pro dokonalé kropení hrací plochy.

Se zahájením prací dojde k určitým omezením v okolí Městského stadionu, především se zvýší frekvence průjezdu nákladních vozidel, během dne vždy od 6:00 do 19:00 dojde k omezení stání na ul. U Opavice, proto žádáme řidiče o respektování dopravního značení. Velice se omlouváme všem našim sousedům, která tato omezení zasáhnou, ale veškerá omezení jsou pouze dočasná a v zájmu bezpečnosti a plynulosti dopravy a chodců.

I nadále probíhají práce na instalaci nové světelné tabule, kterou dodá firma ATLAS servis CZ s.r.o., byl vypracován statický posudek nosné konstrukce, navržené nutné změny nosné konstrukce, natažena kabeláž. V nejbližších dnech dojde k demontáži současné světelné tabule a začne se pracovat na nutných úpravách nosné konstrukce pro instalaci nové světelné tabule. „Z důvodu velké prašnosti při rekonstrukci hrací plochy, došlo k posunutí termínu instalace nové světelné tabule do druhé poloviny měsíce září,“ vysvětluje Rovňan.

V příštím týdnu budou zahájeny úpravy zázemí hlavní tribuny, vybudování nového presscentra, pracovní místnosti pro novináře, vybudování nových toalet v presscentru, dále úpravám v dopingové místnosti, ošetřovně a šatnách jak domácích, tak i hostujících hráčů. Na začátku září dojde k úpravě dispozice sektoru A3, kde nově vznikne zázemí pro rozhlasové i televizní komentátory, vytvoření 25 míst pro píšící novináře a 25 míst pro zástupce médií a další nezbytné úpravy pro splnění Klubového licenčního řádu.

V neposlední řadě firma Bartek rozhlasy, s.r.o. zahájí práce na výměně ozvučení Městského stadionu v Opavě. „O průběhu prací na našem stadionu průběžně informujeme Komisi pro stadiony a hrací plochy s kterou taktéž všechny změny konzultujeme,“ dodává Jaroslav Rovňan. O dalším průběhu rekonstrukce a změnách vás budeme informovat, zároveň vám budeme přinášet průběžnou fotodokumentaci z výstavby.Další fotografie jsou k dispozici v galerii »Pilně se pracuje také na umělce v Kylešovicích

Společnost Swietelsky, která provádí rekonstrukci umělé trávy v Opavě-Kylešovicích dokončila pokládku speciální gumové podložky, na kterou se umístí nová umělá tráva. Předtím byl odstraněn starý koberec, došlo ke srovnání štěrkového podloží, na nějž byla položena speciální gumová podložka, která zdokonalí vlastnosti umělého trávníku. Přinese větší měkkost a rovinatost.

„Byla také provedena zkouška vodopropustnosti podloží, kterou si vyžádala z důvodu vydání nového atestu Komise pro stadiony a hrací plochy, a vyšla na výbornou,“ pochvaluje si technický šéf SFC. Nyní se již čeká jen na odvezení a položení nového umělého trávníku.