oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Informace pro fanoušky mířící do Jablonce

13.02.2019, autor Redakce
Opava – Slezský FC se v neděli 17. února představí na půdě Jablonce. Pro fanoušky, kteří se chystají opavský tým podpořit přímo na severu Čech, přinášíme organizační informace ze strany jabloneckého klubu.

1. Přístupové/odchodové trasy do/ze sektoru hostů:
Sektor hostí se nachází na tribuně JIH. Přístupová cesta je možná pouze vchodem a zároveň východem do sektoru hostů z ulice Vrkoslavická. Při větším počtu fanoušků doporučujeme příchod na stadion v dostatečném předstihu. Plánek stadionu včetně přístupových cest je k nahlédnutí zde.

2. Specifikace vstupu/východu do/ze sektoru (počet turniketů, počet pokladen):
Sektor hostů je vybaven zónou pro provádění bezpečnostních prohlídek se vstupem s pokladnou a dále výstupní branou, několika únikovými východy a zároveň brankami pro možný vstup a zásah pořadatelské služby, případně PČR, dále je vybaven zamřížovaným prostorem tzv. „basou“ pro přechodné zadržení případných pachatelů. Sektor je rovněž monitorován kamerovým systémem. Do sektoru je 1 pokladna, která je umístěna v bezprostřední blízkosti sektoru hostů.

3. Kapacita sektoru hostí a velikost sektoru hostí:
Kapacita sektoru je 387 míst.

4. Technické vybavení sektoru hostí:
Sektor je vybaven třemi mobilními WC pro muže i ženy, rovněž je vybaven samostatným stánkem s občerstvením.

5. Návrh zabezpečení sektoru:
Sektor bude zajištěn pořadatelskou a bezpečnostní službou, důraz bude kladen na bezpečnostní prohlídky, rovněž bude prováděna namátková dechová zkouška na alkohol. Osoby, které jakýmkoliv způsobem poruší některý z bodů Návštěvního řádu umístěného u vstupu do sektoru, nebudou vpuštěny, případně budou vyvedeny ze sektoru bez nároku na vrácení vstupného. Sektor hostů je od ostatních sektorů a diváků na tribuně oddělen oplocením a bezpečnostní sítí. Pořadatelská služba bude úzce spolupracovat s Policií ČR a v případě potřeby ji požádá o součinnost, případně provedení zásahu.

6. Návrh k distribuci vstupenek:
Vstupenky do sektoru hostí budou v prodeji hodinu a půl před utkáním na pokladně sektoru.