oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
pátek 5.8., 2.kolo
SFC Opava 3
Dukla 0
neděle 14.8., 3.kolo
Olomouc B 
10:15
 SFC Opava

Tisková zpráva

12.11.2019, autor Tisková zpráva
Opava – Na základě častých dotazů poskytujeme několik základních informací o úhradě pohledávky za firmou OpavaNet a. s..

22. 6. 2018 byla ze strany SFC vystavena faktura vůči firmě OpavaNet a. s. za reklamní služby ve výši 25 000 000,- Kč. Splatnost faktury byla stanovena na 31. 12. 2018. Předsedou představenstva byl v tomto období Ing. Hájek. Z této faktury bylo dle účetní evidence v účetním roce 2017/2018 poskytnuto reklamní plnění ve výši 11 061 157,- Kč. Zbývající část byla poskytnuta v účetním roce 2018/2019. Z uvedené faktury nebylo do dnešního dne uhrazeno ze strany společnosti OpavaNet 18 114 300,- Kč.

Od počátku roku 2019 proběhlo několik jednání s předsedou představenstva společnosti OpavaNet Ing. Hájkem o úhradě uvedené pohledávky, z jeho strany bylo stanoveno několik termínu úhrady, ale finanční prostředky klub neobdržel. Proto v květnu 2019 byly předloženy panu Hájkovi dohody o narovnání mezi společnostmi OpavaNet a SFC a dále mezi panem Hájkem a SFC. Zároveň byla předložena nová reklamní smlouva mezi OpavaNet a SFC na období čtyř let.

Podmínkou podepsání smluvních dokumentů bylo složení finančních prostředků do notářské úschovy a jejich uvolnění po podpisu smluv. Všechny smluvní dokumenty byly oběma stranami odsouhlaseny. První termín podpisu smluv byl stanoven na 9. 6. 2019, ke dni podpisu však pan Hájek nebyl schopen splnit všechny podmínky, a proto nebylo možno dokumenty podepsat.

Následně byla ze strany p. Hájka stanovena řada dalších termínů pro podpis uvedených dohod, bohužel vždy byl termín těsně před podpisem zrušen nebo pan Hájek přerušil komunikaci.

Do konce října byla pozastavena většina právních kroků k vymáhání pohledávky, aby klub vytvořil komunikační prostor pro uzavření dohody. Uvedené situace je nám líto, protože pan Hájek určitě odvedl v minulosti v klubu velký kus práce, ale v současné době nemáme jinou možnost než finanční prostředky vymáhat právní cestou. Bohužel tento právní spor poškodí obě společnosti.

Ing. Vladimír Schreier