oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
středa 12.8., příp.
Rapid Vídeň 
od 17:00
 SFC Opava
Aktualizovaný protokol

Už brzy bude moci na stadion více fanoušků. Jaké jsou podmínky?

15.06.2020, autor Redakce
Opava – Klub obdržel aktualizovaný Protokol zvláštních opatření pro obnovení profesionálních fotbalových soutěží v České republice.

V něm jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro navýšení počtu návštěvníků utkání na 2500 osob. Do této kvóty se počítají také všichni aktéři a organizátoři samotného zápasu, novináři, pracovníci TV společností, pořadatelská služba, bezpečnostní agentura a složky IZS.

Upozorňujeme, že i po 15. červnu 2020 nadále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének v rozsahu stanoveném Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020, následovně:

– hráči nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době tréninku nebo zápasu

– všechny osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (i) ve všech vnitřních prostorech staveb, (ii) v prostředcích veřejné dopravy a (iii) v rámci hromadných akcí na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Do odvolání neplatí povinnost domácího klubu poskytnout hostujícímu klubu vstupenky (či nabídnout jejich koupi) ani čestné vstupenky s možností přístupu do VIP prostor nad rámec pravidel a podmínek stanovených v tomto opatření.

V případě, že jsou sektory na tribunách stadionu stavebně oddělené, do každého sektoru je možný samostatný vstup z venkovních prostor, účastníci nemohou přecházet mezi jednotlivými sektory, v sektoru je k dispozici samostatné sociální zařízení a možnost občerstvení pro diváky, je možné tribuny stadionu rozčlenit na maximálně 5 sektorů.

V případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci utkání sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo. V případě využití sektorů bez míst k sezení musí být zachován odstup mezi osobami minimálně 1,5 m. V případě, že se účastníci vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, pak musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti. Kapacita každého sektoru může být využita na 25 %, maximálně však 500 osob. Možnost zvýšení počtu osob v jednom sektoru na úkor snížení v jiném není přípustné.

Aby bylo možné toto nařízení dodržet, musí být počty osob s oprávněním k účasti na utkání redukovány včetně jejich rozdělení do výše uvedených sektorů. Podmínky, za jakých se fanoušci dostanou na naše zápasy, zveřejníme v nejbližších dnech na webu.Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies