oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
středa 20.1., 13.kolo
SFC Opava 
18:00
 Sparta

Prohlášení představenstva Slezského fotbalového clubu Opava a.s.

14.11.2020, autor Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s.
Opava – Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s. reaguje na aktuální dění v českém fotbalovém prostředí i na otevřený dopis klubu zastupitelů statutárního města Opavy za ODS a TOP 09.

Ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s. platí pro všechny zaměstnance i statutární orgány Etický kodex SFC, který představenstvo Slezského FC Opava schválilo již v roce 2016. Etický kodex ukládá zaměstnancům a statutárním orgánům jednat v duchu fair-play a poskytuje pevný etický rámec pro to, aby se dalo čelit tlakům moderní společnosti i tlakům, které taktéž ohrožují tradiční základy sportu jako takového. Slezský FC Opava je součástí FAČR a LFA, celosvětového hnutí pod hlavičkou UEFA a FIFA a hlásí se k základním principům fotbalu, ke kterým patří zejména jednání v duchu fair-play.

Po zahájení práce nového představenstva v prosinci 2018, předseda představenstva Petr Glončák, místopředseda představenstva Tomáš Navrátil a ředitel klubu Petr Machovský prosazovali nekompromisní postoj vůči některým nešvarům českého fotbalu. Například v roce 2019 se zúčastnil Valné hromady FAČR tehdejší předseda představenstva Petr Glončák a Slezský fotbalový club byl jedním z mála ligových klubů v republice, který na valné hromadě hlasoval proti některým návrhům vedení FAČR, především tedy pana Romana Berbra. Hlavně, když bylo hlasováno o změnách stanov navrhované českou komorou a rozdělování členských příspěvků. Se stejnými principy se ztotožňují i současní členové představenstva SFC.

Vzhledem k řádné volební Valné hromadě FAČR, která proběhne dle rozhodnutí VV FAČR ze dne 27. 10. 2020 na přelomu května a června příštího roku, budou mít všichni členové FAČR legitimní právo a možnost zvolit si nové vedení. Urychlené odstoupení nynějších členů VV FAČR by ještě více prohloubilo současnou krizi a došlo by ještě k větší destabilizaci prostředí, což představenstvo SFC nevnímá jako optimální řešení nynější situace.

Fotbalové hnutí představuje stovky tisíc členů a nemůže zůstat bez vedení. Obdobně, jako valná většina členů FAČR, zastává představenstvo SFC názor, že následujících cca šesti měsíců je třeba využít k hledání vhodných kandidátů nejen do vedení FAČR, ale především do funkcí na okresních a krajských fotbalových svazech, které jsou řídícími organizacemi českého fotbalu.

Zástupci okresních a krajských fotbalových svazů mají stejný počet hlasů (101) jako kluby (101) na valných hromadách FAČR. Je třeba najít takové představitelé, kteří budou mít širokou podporu a morální kredit v regionech i napříč celým fotbalovým hnutím, pak budou schopni českému fotbalu vrátit poškozenou důvěru.

Bývalí hráči, trenéři i funkcionáři FAČR spustili iniciativu „fotbalové F-evoluce“, která vyzývá ke změnám a apeluje na demokratické principy nikoliv diktát jednotlivců či skupin ve fotbalovém hnutí. I vedení Slezského fotbalového clubu Opava se bude aktivně podílet při volbách zástupců opavského okresu a zástupců Moravskoslezského kraje z postu ligového klubu s hlasem rozhodujícím na volební Valné hromadě FAČR.

Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s. vnímá současný výkonný výbor FAČR jako orgán v provizoriu, který má zodpovědně přivést fotbalové hnutí k datu volební Valné hromady Fotbalové asociace České republiky. K tomuto datu by měli všichni současní členové Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky podat rezignaci.

Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s.

Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies