oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
středa 6.7., příp.
SFC Opava 3
Jastrzebie 0
sobota 9.7., příp.
SFC Opava 
11:00
 Opole

Oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady společnosti

22.01.2021, autor Klub
Oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01, Opava, IČ: 25835912.

Představenstvo společnosti (dále jen "představenstvo" oznamuje v souladu s ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění výsledky rozhodnutí valné hromady společnosti. Hlasování proběhlo od 30. 12. 2020 s tím, že lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činila 15 dnů od doručení návrhu akcionáři. Hlavnímu akcionáři a akcionáři č. byla doručena dne 23. 12. 2020, akcionáři č. 5 pak 28. 12. 2020. Lhůta k vyjádření skončila dnem 12. 1. 2021.

Společnost obdržela dne 30. 12. 2020 hlasovací lístek kvalifikovaného akcionáře Statutárního města Opavy s úředně ověřeným podpisem pověřeného zástupce včetně pověření k zastupování a dále pak hlasovací lístek akcionáře č. 1 zastoupeného na základě plné moci panem Radimem Kavanem s úředně ověřeným podpisem. Vyjádření akcionáře č. 5 společnost neobdržela.

Kompletní znění oznámení (formát .pdf) »