oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 5.3., 17.kolo
Vyškov 
14:30
 SFC Opava

Vyjádření představenstva SFC k aktuální situaci

13.05.2021, autor Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s.
Představenstvo společnosti zvolené majoritním vlastníkem Městem Opava se tímto důrazně ohrazuje vůči dezinformacím kolujícím kolem fotbalového klubu SFC Opava v tisku a na sociálních sítích a vyzývá své příznivce ke sportovní podpoře hráčského kádru v posledních zápasech této prvoligové sezóny.

Majoritní vlastník investoval v této sezóně, stejně jako i v předcházejících sezónách, více než deset miliónů korun na provoz a podporu mládežnických družstev, zároveň vynakládá pravidelně více než pět miliónů korun na provoz a správu sportovišť, a to včetně platů zaměstnanců působcích v klubu jak pro mládež, tak pro celý sportovní úsek klubu. V letošním roce investovalo město, na základě rozhodnutí zastupitelstva města Opavy, dalších více než 10 miliónů korun do koupě pozemků za tribunou „F”, kde plánuje klub vybudovat plnohodnotné tréninkové hřiště včetně zázemí. Zároveň byla na popud představenstva klubu prosazena kompletní oprava tribuny „F“ v celkové hodnotě cca. 6 miliónů korun, která právě probíhá.

Majoritní vlastník město Opava tak prostřednictvím svých zástupců v klubu, zastupitelstva a také za Vašeho přispění podpořilo nemalými finančními prostředky rozvoj klubu pro další období. V rámci podpory profesionálního fotbalu z veřejných prostředků je město Opava omezeno podmínkou podpory dle evropské legislativy de-minimis, která stanovuje, že ke třem po sobě následujícím účetním období (kalendářní rok) nepřesáhne podpora na jeden subjekt za rozhodné období 200.000 Euro. Pro SFC to znamená, že od města Opava může na výdaje spojené s profesionálními sportovci obdržet maximálně cca. 1,8 miliónů korun za kalendářní rok. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že město Opava podporuje fotbalový klub jako celek dle výše uvedených čísel. V součtu tak město Opava vynaložilo více než 15 miliónů korun na provoz klubu a v letošním roce více než 19 milióny korun podpořilo investiční projekty či opravy. Pro představu všech nezainteresovaných je pro srovnání také vhodné uvést, že například amatérským sportovním spolkům a klubům působících na území města Opavy, které sdružují více než 5.000 členů a sportovců, poskytlo město Opava 12 miliónů korun na podporu celoroční sportovní činnosti pro rok 2021. Další prostředky pak poskytlo na rozvoj sportovišť na území města Opavy, a případné další dotační projekty v řádech dalších miliónů korun z rozpočtu města. Věříme, že nastavená spolupráce mezi představenstvem klubu SFC a vedením města bude v tomto směru i nadále pokračovat pro rozvoj fotbalového prostředí a klubu SFC. Z tohoto pohledu je až zarážející, jakým způsobem se někteří jedinci vyjadřují různými kanály na účet majoritního vlastníka klubu, namísto podpory sportovní stránky a přispění k dobrému jménu společnosti. Pro připomenutí je také vhodné zmínit, že minoritními vlastníky klubu jsou pan Radim Kavan, který působí v současném představenstvu společnosti a svou činností podpořil výše zmíněný rozvoj klubu a dále také druhý minoritní akcionář pan Miroslav Ozaniak, u kterého jsme naopak ze strany představenstva nezaznamenali jakoukoliv podporu při výše uvedených aktivitách města.

K nedávným rozhodnutím majoritního vlastníka a představenstva klubu SFC uvádíme následující fakta:

V letošní sezóně vyhovělo představenstvo klubu plně požadavkům sportovního úseku ve všech aspektech a do jeho práce po celou sezónu nijak nezasahovalo. Z financí klubu představenstvo společnosti vyčlenilo více než 40 miliónů korun na kompletní zajištění profesionálního sportovního úseku. Měsíčně stojí klub základní platy profesionálních hráčů více než 3 milióny korun. Trenérský a realizační tým „A“ a „B“ mužstva včetně výkonného managementu poté cca. 500 tisíc měsíčně. Od roku 2019 byly vypláceny mzdy řádně a včas, a to jak zaměstnancům, tak hráčům. Představenstvo ve spolupráci se sportovním úsekem zavedlo pro sezónu prémiový řád, který byl taktéž v plné míře dodržován v řádech miliónů korun. Představenstvo navíc několikrát motivovalo hráčský a realizační tým mimořádnou prémií pro vybrané domácí či venkovní zápasy (namátkou se jednalo například o zápasy s Baníkem, Příbramí, Mladou Boleslaví, Budějovicemi, Bohemians atd.) s jasným cílem motivovat tým v bojích o záchranu prvoligové příslušnosti. Výkon a výsledky bohužel nenaplnily tato očekávání. Angažováním Radoslava Kováče na post trenéra „A“ mužstva a zároveň na dočasnou pozicí sportovního manažera, mělo představenstvo za cíl přinést nový pohled do prostředí klubu, včetně nové motivace a konkurence pro prvoligovou příslušnost a koncepční práci do budoucna spojenou s omlazováním hráčského kádru. Před zimní přestávkou pak bylo představenstvem klubu rozhodnuto o zapojení Pavla Zavadila do chodu sportovního úseku. Od 1. 1. 2021 následně oficiálně nahradil Radoslava Kováče na pozici sportovního manažera. Hlavním úkolem Pavla Zavadila, při jeho angažování na pozici sportovního manažera, bylo zejména posílit hráčský kádr přivedením posil, jejich pečlivým výběrem, tak aby SFC udržel ligovou příslušnost. Představenstvo SFC plně vyhovělo všem požadavkům sportovního úseku a celkově tak klub na nově příchozí hráče za jejich přestupy a hostování vynaložil cirka 8 miliónů korun a dalších cca. 9 miliónů korun putuje na platy nově podepsaných smluv do konce sezóny 20/21.

Aniž bychom se chtěli těmito čísly jakkoliv dotknout samotných hráčů a jejich smluvních vztahů či odměn, na které mají nárok, je adekvátní, že cíle klubu pro sezónu 2020/2021, zejména v oblasti profesionálního sportovního úseku, nebyly naplněny i přes nemalé finanční prostředky vynaložené na záchranu I. ligy v Opavě. Stejně tak nebyly předloženy ze strany sportovního úseku adekvátní scénáře a varianty hráčského kádru pro další vývoj a nasměrování „A“ mužstva ať už pro první či druhou ligu.

Představenstvo společnosti spolu s majoritním akcionářem, jak již avizovalo ve své předcházející tiskové zprávě, po tom, co již bylo matematicky jasné, že nastává pád z první ligy, přijalo jednohlasně rozhodnutí o odvolání Pavla Zavadila z funkce sportovního manažera klubu. S nástupem do funkce Pavel Zavadil potvrdil ve vícero ze svých rozhovorů pro klubový web či veřejný tisk, že je připraven a ví, za jaké situace do dané funkce nastupuje, citujeme Pavla Zavadila: „Udělám vše proto, abychom byli úspěšní a klub dál směřoval nahoru. Zkrátka, ať se tady dělá fotbal dobře,“ přičemž také počítal s tím, že je nutné s touto funkcí nést danou zodpovědnost. Představenstvo zároveň pro udržení nastavené dlouhodobé strategie nabídlo Radoslavu Kováčovi opětovně přijmout pozici sportovního manažera spolu s pozicí trenéra „A“ týmu. I přes širší diskuze se členy představenstva klubu, zástupcem majoritního akcionáře a předsedou představenstva klubu nicméně tuto nabídku do konce sezóny Radoslav Kováč nepřijal. I přes toto rozhodnutí současného trenéra „A“ mužstva, bylo Pavlu Zavadilovi komunikováno rozhodnutí představenstva osobně na klubu ze strany předsedy představenstva.

Představenstvo ve spolupráci s majoritním akcionářem se rozhodlo nejít „standardní“ cestou „vyhazovu“ trenéra, který možná v očích veřejnosti může za neúspěchy mužstva, ale trenér není ten hlavní a jediný, kdo rozhodl o angažování posil, jejich smluvních vztazích a dalších záležitostech. Máme za to, že tento fakt je ve fotbalovém prostředí často přehlížen. Vzhledem k dalším přípravám na sezonu 2021/22 a stavu připravenosti rozpočtu, strategie hráčského kádru, smluvních partnerů, řízení klubu a strategie klubu byla zároveň oznámena změna na postu ředitele klubu, kde panu Jaroslavu Rovňanovi byla nabídnuta pozice správce klubu, kterou již zastával v minulosti.

V rámci současné situace je představenstvem SFC pověřen do konce sezóny 2020/2021 řízením společnosti, včetně sportovního úseku, předseda společnosti Zdeněk Viktorin, přičemž po sportovní stránce mu bude dočasně vypomáhat Zdeněk Pospěch. Představenstvo počítá i s dalším doplněním a angažováním posil na trenérském úseku. Nejaktuálnějším cílem klubu je důstojné dohrání soutěže, ekonomická stabilizace, revize hráčského kádru včetně přestupů, hostování, případného prodloužení či ukončení smluv, zajištění nových smluvních podmínek s případnými posilami, a to vše s ohledem na právě se tvořící rozpočet pro příští sezónu v druhé nejvyšší národní fotbalové soutěži a na to navazující jednání s potencionálními partnery a případnými zájemci o klub jako takový. Současná situace a pád z první ligy netěší nikoho ze zástupců klubu, natož majoritního akcionáře klubu a rozhodně nebylo cílem nebojovat do poslední chvíle o záchranu první ligy v Opavě. Takto se také snažili sportovně přispět hráči na hřišti, kteří samozřejmě bojovali o své další působení v nejvyšší soutěži a s tím spojené adekvátní podmínky ze strany klubu.

Děkujeme managementu za jeho práci, přestože se nepodařilo dosáhnout sportovních cílů a fanouškům za podporu klubu.

V Opavě, dne 13. 5. 2021
Představenstvo SFCPro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies