oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 22.2., 22.kolo
Slavia 
od 14:30
 SFC Opava
Bezpečnostní opatření

Důležité organizační informace před slezským derby

06.11.2018, autor Klub
Opava – Slezské derby se rychle blíží. Už v neděli 11. listopadu po obědě opavští fotbalisté v ostře sledovaném duelu vyzvou ostravský Baník. Vzhledem k vysoké rizikovosti utkání byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření.

Vzhledem k tomu, že utkání bylo vyhodnoceno jako vysoce rizikové, bude z bezpečnostních důvodů snížena kapacita stadionu na 6 385 míst k sezení včetně sektoru pro hostující fanoušky. Těm bude dle dohody klubů k dispozici část tribuny H (konkrétně jde o sektory H1, H2 a H3). Zbytek tribuny bude z bezpečnostních důvodů uzavřen. Majitelé permanentních vstupenek z tribuny H mají svá místa vyčleněna a označena v sektoru G4 v řadách 7 – 13.

V souvislosti s nedělním utkáním proti ostravskému Baníku upozorňujeme na mimořádná bezpečnostní opatření nejen na stadionu v Městských sadech a jeho okolí, ale taktéž na trase od nádraží Opava-východ k Městskému stadionu, kterou půjde průvod ostravských fanoušků za doprovodu Policie ČR.

Přístupové i odchodové trasy do sektoru hostů jsou totožné. Fanouškům hostujícího klubu jsou vyčleněny pokladny „od Střelnice“ (nám. Sv. Trojice), pro domácí příznivce budou vyčleněny pokladny u vstupu od ulice U Opavice. Před vstupem projde každý z fanoušků důkladnou bezpečnostní prohlídkou. Stadion bude otevřen dvě hodiny před výkopem, tj. ve 12 hodin.

Na Městském stadionu musí každý návštěvník utkání dodržovat Návštěvní řád Městského stadionu. Do areálu Městského stadionu nebudou vpuštěny osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Budou prováděny namátkové testy a dechové zkoušky. Vzhledem k vysoké rizikovosti utkání je na stadion zakázáno vnášet tyče, vlajky z hořlavého materiálu, zakázanou symboliku či papírové předměty, choreografii z hořlavého materiálu s hanlivým, vulgárním nebo urážlivým textem. Dále pak jakékoliv tašky, kabelky, batohy, kufry, krosny a další zavazadla. Tyto předměty nebude možno na stadionu ani uschovat.

Na stadion je taktéž zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla býti jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a zázemí stadionu nebo samotný průběh utkání. V případě podezřelého či nevhodného chování před vstupem na stadion, má pořadatel právo diváka vyzvat, aby se legitimoval pořadatelské službě nebo pracovníkovi bezpečnostní agentury a nemusí být vpuštěn na stadionu.

U standardních fanouškovských vlajek (bez tyčí) je povoleno vyvěsit tyto vlajky na místa, kde nebudou překrývat reklamní bannery. Upozorňujeme, že pokud bude vlajka překrývat reklamní banner, bude odstraněna. Fanouškům v oděvech nesoucích barvy, znak či jinou symboliku hostujícího klubu bude vstup povolen pouze do hostujícího sektoru. Totéž platí pro vyvěšení vlajek hostujícího klubu.

Divák, který při vstupu či během utkání poruší pravidla Návštěvního řádu Městského stadionu, nebude vpuštěn, případně bude vyveden z prostor stadionu bez nároku na vrácení ceny vstupného.

Vzhledem k tomu, že je slezské derby vyprodáno, žádáme diváky, aby respektovali místo vytištěné na vstupence.

Na základě rozhodnutí bezpečnostního štábu bude na utkání nasazen dostatečný počet členů pořadatelské služby a bezpečnostní agentury. Konkrétní počty policistů, strážníků Městské policie Opava a jejich kolegů z Polska jsou součástí strategie PČR a jako takové jsou neveřejné.

Na Městském stadionu, v jeho bezprostřední blízkosti i širším okolí žádáme dbát pokynů Policie ČR, Městské policie Opava, bezpečnostní agentury a pořadatelské služby. Zároveň doporučujeme všem Opavanům, kteří nemíří na utkání, aby se před, v průběhu ani po zápase nezdržovali v okolí Městského stadionu.

Věříme, že utkání proběhne v duchu fair-play – bez excesů obou fanouškovských táborů.

V Opavě 6. listopadu 2018

Plánek stadionuPro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies