oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
neděle 17.2., 21.kolo
FK Jablonec 2
Slezský FC Opava 2
pondělí 25.2., 22.kolo
SFC Opava 
od 18:00
 Plzeň
Vyberte si období:

1907: Založení fotbalového klubu v Opavě

Začátky organizovaného fotbalu v Opavě se datují do léta roku 1907, kdy byl s přispěním významných osobností společenského života založen klub nazvaný Troppauer Fussballverein (TFV). Opava byla na začátku 20. století převážně německy hovořícím městem, proto byl i Opavský fotbalový spolek veden pod německým jménem. Žádost o schválení stanov podal dr. Edmund Aschauer 20. června 1907. Prvním předsedou byl zvolen císařský rada Karl Dorasil. První zápas se uskutečnil 14. července 1907, TFV v něm porazil FC Preussen Ratiboř 6–0.

Kapitoly historie:

Založení klubu a první zápas

Založení klubu a první zápas

Tento text pochází z knihy Opavská fotbalová devadesátka od autorské trojice Karel Stuchlík, dr. Josef Gebauer a Pavel Šrámek.

Opava - metropole rakouského Slezska prožívala začátkem 20. století bouřlivý rozvoj po všech stránkách. Město vzkvétalo měrou nebývalou - přelom století znamenal další rozmach v oblasti architektonické, obchodní, dopravní, živnostenské, družstevní. Samotná Opava byla ovšem městem ryze německým - podíl Čechů klesl na 7 % obyvatelstva v roce 1910, byť okolí města bylo převážně české. Opava té doby byla především prosperujícím městem úřadů, škol, institucí a také vojska a životní úroveň obyvatelstva byla v rámci monarchie solidní.

V této příznivé atmosféře byly vytvořeny dobré podmínky i pro pěstování tělesných cvičení a sportu vůbec. K dosavadnímu bruslení, plavání, cyklistice, tenisu, šachu, veslování, lehké atletice a šermu se zprvu skromně začal prezentovat i do té doby zcela neznámý fotbal. Získal si brzy obrovskou popularitu a stal se do poloviny dvacátých let jednoznačně ve městě sportem číslo jedna.

Je velmi pravděpodobné, že první, fotbalovým balónem opojení nadšenci se objevili na území města těsně po roce 1900. Je zapotřebí si uvědomit, že Opava - v té době město velmi významné - bylo sídlem četných úřadů a institucí, kam přicházeli absolventi různých vysokých škol, kteří zde nastupovali na svá první místa. Naprosto reálná je domněnka, že během svých vysokoškolských studií se seznámili s tehdy novou populární hrou, nenáročnou na podmínky a pravidla. Příkladem byla Praha a Vídeň, kde již na počátku století panoval čilý fotbalový ruch.

Oproti všem tradovaným zkušenostem o potížích studentů, kteří byli stíháni profesory proto, že se věnovali sportu a tudíž se museli skrývat, různě maskovat a zapírat svou identitu, byla situace v Opavě naprosto odlišná, neboť naopak první nadšenci měli podporu svých učitelů například na německém reálném gymnasiu v Opavě.

Faktem zůstane, že vlastní začátky organizovaného fotbalu v Opavě jsou spojeny s létem roku 1907. Dne 20. června 1907 podává dr. Edmund Aschauer žádost přípravného výboru Troppauer Fussballvereinu (Opavského fotbalového spolku) o schválení stanov c. k. Slezské zemské vládě v Opavě, která dne 15. července 1907 svým povolením čj. 19659-58/V jmenovanému spolku umožnila činnost. Vlastní ustavující generální valná hromada Troppauer Fussballvereinu (dále TFV) proběhla 27. července 1907.

O prestiži a společenské úrovni nového klubu a sportu svědčí, že ve volbách byl za předsedu zvolen císařský rada Karl Dorasil (mimochodem otec nejlepšího opavského hokejisty v době 1. republiky a reprezentanta ČSR Wolfganga Dorasila), místopředsedou byl zvolen primář psychiatrické léčebny v Opavě a velký propagátor sportu MUDr. Stefan Felkel, mezi členy výboru byli například známý továrník Theodor Fiedor, c. k. profesoři Aschauer, Eigl a jiní. Členem výboru byl i rodilý Angličan, učící svému mateřskému jazyku v soukromé jazykové škole v Opavě, dlouholetá opora zadních řad a kapitán TFV, později DSV John Lockyer.

PRVNÍ OFICIÁLNÍ ZÁPAS

První oficiální fotbalový zápas v Opavě vůbec se uskutečnil dne 14. července 1907 na malém vojenském cvičišti v městském parku, kde se domácí TFV utkal s týmem FC Preussen Ratibor z Ratiboře (dnes v Polsku) s výsledkem 6:0 pro opavský TFV.

Připomeňme si tuto historickou událost jmény prvních fotbalových mušketýrů sestavou opavského celku: Brankář Schindler - obránci Lockyer, dr. Eigl - záloha Gebauer, Fiedor, Eigl - útok Haala, Hrdlitschka, Urban, Hoppe a Neugartner.

Dresy TFV byla modrá trička (košile) s bílými rukávy a tmavomodré trenýrky (či spíše kalhoty). Dalšími průkopníky byli hráči širšího kádru TFV - Fronius, Dietl, Salzborn, Czedron, Morawetz, Beier, Baar, Ftiratsch aj.