oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
čtvrtek 23.7., Nad
SFC Opava 
od 18:00
 Olomouc
Vyberte si období:

1908–1938: Kopaná si v Opavě získává příznivce

Fotbalové zápasy se staly společenskými událostmi a také v Opavě a jejím okolí docházelo ke vzniku nových klubů. Troppauer Fussballverein se v roce 1909 spojil s cyklistickým spolkem, aby mohl využívat pozemky, na nichž v současnosti stojí Městský stadion. Nový klub dostal jméno Deutscher Sportverein Troppau, pod zkratkou DSV vystupoval klub až do začátku druhé světové války. V letech 1922–1924 úspěšně působil v lize Německého fotbalového svazu v ČSR. Poté nastala výsledková krize, z níž se klub vzpamatoval až na začátku 30. let. V meziválečném období navštěvovalo významnější zápasy až 2 000 diváků. Zároveň v této době vyvíjely činnost i československé kluby jako SK Slezan Opava a SK Slezan Kateřinky.

Kapitoly historie:

DSV: vznik a charakteristika | Kádry | Soutěže | Osobnosti | Další kluby

Další kluby

Tento text pochází z knihy Opavská fotbalová devadesátka od autorské trojice Karel Stuchlík, dr. Josef Gebauer a Pavel Šrámek.

DALŠÍ FOTBALOVÉ KLUBY V OPAVĚ

Při dokumentování bohaté opavské fotbalové historie je zapotřebí alespoň stručně charakterizovat ostatní kluby, které dotvářely atmosféru fotbalové Opavy v letech 1908 -1938. Vzájemné vazby zejména v období první republiky byly velmi úzké - a to bez ohledu na fakt, že české či německé oddíly bojovaly o své "místo na slunci" a o přízeň opavského diváka více či méně úspěšně. Až na občasné provokace a drobné výstřelky (tak důvěrně známé i dnes) byly vztahy mezi kluby různé národnosti vcelku korektní a postrádaly šovinisticko - nacionalistické výstřelky, které od poloviny třicátých let byly příznačné pro politickou řevnivost v převážně německém městě s ne vždy objektivním tiskem jak českým, tak zvláště německým.

SK Slezská Slavia Opava

Byla založena v roce 1921 jako Sportovní klub Olymp Kateřinky, v roce 1923 se souhlasem pražské Slavie přejmenována na SK Slavia Kateřinky a později na svůj definitivní název. Kromě prvního mužstva měl klub dorost, rezervu a staré pány. Po hostování a provizorních pronájmech hracích ploch zahájil klub dne 29. července 1934 činnost na vlastním novém hřišti v Kateřinkách poblíž kina Kosmos. Mnichovskými událostmi v roce 1938 byla činnost oddílu zrušena a obnovena definitivně až v roce 1946. V roce 1934 trénoval mužstvo Slezské Slavie bývalý hráč DSV Strack a v roce 1936 další dlouholetý harcovník DSV Opava - populární Brigula.

SK Slezan Kateřinky

Klub vznikl v září 1931 a svou činnost ukončil nuceně v říjnu 1938. V roce 1940 byl úředně vymazán ze spolkového rejstříku. Hned po osvobození obnovil činnost jako SK Slezan Opava a z Kateřinek přesídlil do městských sadů, čímž se stal nástupcem DSV Opava jako uživatel tohoto hřiště, včetně zázemí, které bylo nezbytné pro chod fotbalového oddílu. Své původní vlastní hřiště otevřel slavnostně kateřinský Slezan dne 12. srpna 1934 na levém břehu Opavice u cukrovaru v Kateřinkách. Klub měl rovněž kromě prvního mužstva rezervu, dorost a starou gardu. V roce 1935 zde byl krátce trenérem někdejší hráč DSV Opava Brigula. Z hráčů připomeňme např. bratry Kukolovy, Světlíčka, Režnara, Bubíky a Čemohorského.

SK Unie Kateřinky

Nepříliš věhlasný klub byl založen obdobně jako Slezská Slavia Opava v roce 1921 a zanikl úředně v roce 1934.

SK Slezan Opava

Vznikl jako druhý nejstarší fotbalový klub v Opavě, když jeho stanovy byly schváleny dne 4. ledna 1908 Zemskou vládou slezskou v Opavě. Od začátku se potýkal s obrovskými finančními problémy a nedostatkem českých soupeřů před I. světovou válkou. Provizorní hřiště klubu bylo na vojenském cvičišti u Latarny (tzv. velký execírák).

Po I. světové válce nastalo určité oživení činnosti, ale po několika přátelských zápasech na nově otevřeném (v roce 1926) Tyršově stadiónu aktivita zcela skomírá a v roce 1931 spolek úředně zanikl. Z prvních průkopníků českého fotbalu v Opavě se zmiňme o Režnarovi, Šablickém, Istelovi, Kubínkovi a bratrech Pavlíčkových.

Česká posádková opavská XI

Není divu, že ve městě doslova nabitém vojskem vznikla již před I. světovou válkou pravidelná soutěž výběrů jednotlivých opavských vojenských útvarů. V době první republiky tato tradice pokračovala četnými přátelskými zápasy a bylo samozřejmostí, že kvalitní fotbalisté zejména z Čech, které prezenční služba zastihla v Opavě, pravidelně nastupovali jako zdatné posily v utkáních tohoto českého výběru města Opavy.

K historii českého fotbalu v Opavě dodejme, že Tyršův stadión po otevření v roce 1926 hostil některá přátelská a turnajová utkání i s německými kluby a rovněž Orelský stadion na Nerudově ulici, který byl slavnostně pro veřejnost zpřístupněný dne 28. září 1936, byl místem fotbalových zápasů opavských klubů.

Fussballklub "Hertha" Opava

Jeden z nejpopulárnějších opavských celků byl založen v roce 1919 a úředně zrušen 1940. Výkonnostně patřil mezi nejlepší mužstva v Opavě a v roce 1928 například vyhrál Šrámkův pohár. Ve třicátých letech hrál pravidelně v mistrovství II. třídy NOG (severovýchodní župy). Vedle prvního mužstva měl k dispozici široký hráčský kádr - rezervu, kvalitní dorost a ambiciózní Old Boys - staré pány. Dne 13. září 1931 klub otevřel vlastní nové hřiště vedle koupaliště inauguračním zápasem s DSV Svitavy. Při okázalé slavnosti, na které koncertovala opavská posádková hudba, poprvé zazněl také proslulý "Hertha-marš" (řízná zpívaná znělka na slova dr. Dubového a hudbu Heislera). Společenský život klubu se soustřeďoval v restauraci "Klimek" v městském parku, kde byla klubovna a schůzovní místnost. Z hráčské líhně klubu uveďme alespoň výborného Aloise Linningera (od roku 1933 hráče DSV Opava), který byl také znamenitým atletem a tenistou, dále brankáře Záboje a Drosslera i útočníky Witeczka, Kawana, Pollaka a sourozence Kammerery a Nowaky. Klubovou barvou Herthv Opava byla fialová.

Deutscher Sportklub Opava

Konstituoval se v roce 1923 pod původním názvem Deutscher Sport und Spielverein v Kateřinkách a v roce 1929 byl přejmenován na definitivní uvedené znění názvu. V létě roku 1938 se spojil s DSV Opava. Klubové barvy byly černá a bílá a hráči nosili příčně pruhované dresy. Oddíl měl kromě prvního mužstva také rezervu, dorost a starou gardu. Klubovým lokálem byla restaurace Rohofsky na Pekařské ulici. Od počátku své existence měl potíže, protože postrádal vlastní hřiště. Postupně hrával díky pochopení městské rady na hřišti DSV, dále užíval hřiště v areálu Silesia - Wiese (v zadní části parku za železničním náspem na trati do Pruska - dnes neexistující dráhy do Bavorova a Piště v Polsku). Četná utkání sehrálo mužstvo také na hřišti Herthy u koupaliště, kde byli fotbalisté DSK Opava v pronájmu. Ze známějších hráčů vzpomeňme ty fotbalisty, kteří přestupem do DSV Opava posílili povědomí fotbalové veřejnosti o dobré výchově talentů v DSK Opava. Byli to Kudla, Tomaschek z obrany, záložník Jeřab a útočníci Weinhold, Wachmenko, Janotta, Pahler.

Troppauer Sportklub

Jeden z nejstarších opavských fotbalových oddílů byl založen roku 1908. Po krátké době samostatné existence se spojil v roce 1912 s DSV Opava, ale po I. světové válce obnovil svou činnost zejména příchodem hráčů z oddílů DFV Silesia a DFV Rekord, které prakticky v té době nevyvíjely činnost. Původní hřiště v provizorních podmínkách bylo v Kateřinkách na Hoštických lukách. V roce 1922 bylo otevřeno nové, byť skromné hřiště v prostoru bývalé Bartelovy cihelny v areálu někdejší sirkámy poblíž Krnovské ulice (za dřívějším Vojenským gymnáziem J. Žižky). Připomeňme jen hráče Kittlera a Krmniczka.

Deutsche Fussballmannschaft "Germania" Opava

Založen roku 1910, ale již v roce 1911 fúzoval s DFV Silesia a soustavně nevyvíjel další činnost, byť úředně byl vymazán až roku 1940. Užíval hřiště u Karlovce - tzv. Silesia - Wiese.

Deutscher Fussballverein "Rekord" Opava

Založen 1909, úředně rozpuštěn 1924. Klubové barvy byly zelená a černá. Z hráčů klubu vynikli brankáři Ludwig a Philipp, záložníci Hansel, Schntirch a útočníci König, Bartak a Nitsch.

Deutscher Fussballverein "Silesia" Opava

Založen v roce 1910 a oficiálně zanikl až v roce 1940. Oddíl měl rovněž rezervu a hrával na vojenském cvičišti v parku, avšak po I. světové válce byl de facto zrušen.

Deutsche Sportbrüder Opava

Založen v roce 1912, ale již roku 1913 se rozpadl. Znovu byl pod týmž názvem protokolován v roce 1921. Úředně byl vymazán 1934. Méně známý opavský klub.

Troppauer Sportklub "Rapid" Opava

Založen v roce 1911, úředně rozpuštěn v roce 1924. O jeho činnosti není ani výsledkově nic známo.

Sportklub "Viktoria" Opava

Založen v roce 1923, úředně vymazán roku 1934 - více o něm není známo.

Arbeiter Fussballklub Opava

Založen v roce 1928, úředně vymazán roku 1935. Oddíl měl kromě prvního mužstva i sekci starých pánů. V sezóně 1933 - 1934 hráli jeho fotbalisté mistrovství II. třídy NOG a v řadách jeho prvního mužstva nastupoval po svém odchodu z DSV Opava mj. Brigula.

Deutscher Fussballclub Opava (DFC)

Založen v roce 1933, úředně vymazán roku 1940. Kromě "A" mužstva měl klub i Old Boys - staré pány. Více není o něm známo.

Zastřešující orgán německých mužstev v Opavě - Severovýchodní župa německého fotbalového svazu v ČSR - byla v našem městě ustavena pod oficiálním názvem Nordostgau des Deutschen Fussballverbandes in Troppau dne 9. listopadu 1919. Není bez zajímavosti, že své mužstvo mělo i Sdružení rozhodčích zmíněné župy, které bylo založeno v roce 1926 a úředně vymazáno roku 1940.

Spektrum fotbalových oddílů v Opavě a jejich krátkou charakteristiku uzavírá doložená existence židovského klubu Hakoah Opava v letech 1921 - 1932.