oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 8.8., příp.
Fotbal Třinec 
od 11:00
 SFC Opava

Transparentní klub

Slezský fotbalový club Opava a.s. (SFC) publikuje transparentní data se zaměřením na oblasti prezentace užití dotací Statutárního města Opavy (SMO) a také k podpoře pozitivního obrazu opavského profesionálního fotbalového klubu ve vztahu k veřejnosti, fanouškům, partnerům a sponzorům.

Data jsou použita z účetních, ekonomických a klubových podkladů. Všechna jsou ověřitelná a většina několikrát kontrolována dozorčí radou, revizními orgány i představenstvem, managementem a licenčními odborníky z FAČR.

Dotace Statutárního města Opavy mají pro SFC dvě hlavní úrovně:

 • použití ve prospěch sportující mládeže
 • financování z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory

Níže uvedená data, kromě uvedených dvou hlavních zaměření, prokazují schopnost klubu zabezpečit finance pro provoz profesionálního A-týmu mužů.

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva
Slezský fotbalový club Opava a.s.

Data pro rok 2014

Spotřeba dotace Města Opavy

Spotřeba dotací Města Opavy ve prospěch mládeže je prezentována konsolidovaně ze tří částí:

 • Sportovní centrum mládeže (SCM) a Sportovní středisko mládeže MŠMT (SpSM)
 • Úsek mládeže SFC
 • Alikvótní část B-týmu
 • Data jsou z výkazů a ES SFC. Pro podíl spotřeby dotace ve prospěch mládeže u B-týmu je započítáno z opatrnosti jen 30% přes skutečnost, že v týmu je více než 50% hráčů mládeže a zároveň tento podíl tvoří 4% dotace.

  Dotace SMO jsou z více než 80% použity na krytí nákladů sportující mládeže SFC.

  Podíl mládeže SFC

  Tři hlavní kvantifikátory (hráči, počet družstev, trenéři) v SFC dlouhodobě několik let vykazují poměry ve prospěch mládeže konvergující k 80 až 90%. SFC průběžně již několik let podává informace zastupitelům SMO a nyní transparentně také veřejnosti, fanouškům, partnerům a sponzorům.

  Se změnami k talentované mládeži z FAČR a MŠMT, postupným oddělením krajských akademií a většími nároky na SCM a SpSM se bude podíl ve prospěch mládeže v SFC blížit k 90% - nároky na kvalitu a počet trenérů. Záměrem SFC zvýšit počet dětí v žácích a úplným ukončením profesionálního statutu části B-týmu.

  Výnosy bez dotací Města Opavy

  Financování z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory je u profesionálních klubů ve fotbale, ale i dalších sportů na jedné straně omezována a na druhé straně postupně precizována jednotlivými výstupy Evropské komise i odbornými stanovisky.

  Pro SFC zůstává klíčovým parametrem schopnost získat základní provozní prostředky na činnost profesionální části klubu z jiných než veřejných zdrojů (stát, samospráva). Publikované výnosy bez veřejných zdrojů vykazují dostatečný objem k zajištění základních provozních prostředků na činnost profesionální části klubu – zveřejněno samostatně.

  Středisko A-muži

  SFC eviduje samostatně středisko A-muži (full profi sport) a průběžně reaguje při organizaci i provozu A-týmu na finanční realitu a možnosti. Region Opavska má ve vztahu k podpoře sportu a dalších společensky prospěšných aktivit omezené limity, přesto je záměrem nového vedení stabilizovat příjmy a postupně je zvyšovat.

  Prostředky na činnost profesionální části klubu jsou tak pod stálou kontrolou a náklady i bilance střediska jsou provázány se samostatně představenými výnosy akciové společnosti.

  Data pro rok 2015

  Spotřeba dotace Města Opavy

  Spotřeba dotací Města Opavy ve prospěch mládeže je prezentována konsolidovaně ze tří částí:

  • Sportovní centrum mládeže (SCM) a Sportovní středisko mládeže MŠMT (SpSM)
  • Úsek mládeže SFC
  • Alikvótní část B-týmu

  Data jsou z výkazů a ES SFC s kvalifikovaným odhadem na fiskální rok 2015. Dotace SMO nepokryje v roce 2015 náklady provozu mládeže a sportující mládeže SFC bude doplacena z jiných zdrojů.

  Podíl mládeže SFC

  Tři hlavní kvantifikátory (hráči, počet družstev, trenéři) v SFC dlouhodobě několik let vykazují poměry ve prospěch mládeže konvergující k 80 až 90%. Vyšší nároky na SCM a SpSM se projevil ve prospěch mládeže v SFC a oknverguje k 90% - zvýšil se počet trenérů i počet dětí.

  Výnosy bez dotací Města Opavy

  Financování z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory je u profesionálních klubů ve fotbale, ale i dalších sportů na jedné straně omezována a na druhé straně postupně precizována jednotlivými výstupy Evropské komise i odbornými stanovisky.

  Pro SFC zůstává klíčovým parametrem schopnost získat základní provozní prostředky na činnost profesionální části klubu z jiných než veřejných zdrojů (stát, samospráva…). Publikované výnosy bez veřejných zdrojů vykazují dostatečný objem k zajištění základních provozních prostředků na činnost profesionální části klubu – zveřejněno samostatně.

  Středisko A-muži

  SFC eviduje samostatně středisko A-muži (full profi sport) a průběžně reaguje při organizaci i provozu A-týmu na finanční realitu a možnosti. Prostředky na činnost profesionální části klubu jsou tak pod stálou kontrolou a náklady i bilance střediska jsou provázány se samostatně představenými výnosy akciové společnosti.  Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies