Představení nového člena dozorčí rady

19. 12. 2012
Redakce

Členem dozorčí rady Slezkého FC Opava se stal Ing. Marek Hájek

Dozorčí rada je orgán s kontrolními pravomocemi vůči představenstvu, který je povinně tříčlenný. Ing. Marek Hájek byl jeho členem jmenován na řádné valné hromadě akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava v pondělí 17. prosince.

Ing. Marek Hájek má pracovní zkušenosti z řízení firem, ekonomiky i projektového řízení, včetně firem ze sportovního prostředí. Jako aktivní sportovec reprezentoval Českou republiku v Adventure Race, věnuje se také coachingu vrcholových sportovců a reprezentačních týmů.

Ke svému jmenování řekl: „Primárně považuji za nejdůležitější ve spolupráci s panem Drösslerem zaměření na stabilizaci ekonomiky klubu a vytvořit tak pro management a vedení klubu prostor k realizaci sportovních záměrů.“

„Z pozice člena dozorčí rady mohu předkládat náměty, doporučení, pomáhat na vyžádání s vizemi nebo sportovní ekonomickou strategií. Ve prospěch Slezského FC Opava chci využít také osobní vztahy a zkušenosti z práce s mnoha sportovními funkcionáři FAČR od vedení až po okresní hiearchii.“

Ing. Marek Hájek

  • místopředseda Českého svazu tělesné výchovy pro TJ/SK
  • zmocněnec Českého olympijského výboru pro regiony
  • předseda představenstva společnosti OpavaNet a.s.
  • člen sportovní komise Rady statutárního města Opavy
  • předseda České asociace extrémních sportů
  • místopředseda Okresního sdružení ČSTV Opava

  • sdílet