Nadační fond

Nadační fond se zřizuje pro zajištění finanční, materiální, humanitární, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám.

Fond je založen k efektivnějšímu směřování aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. Jak již název napovídá, bude se soustředit zejména na projekty ve Slezsku. Tedy v prostředí, ve kterém je klub situován. Fond naváže na aktivity klubu, které již v minulosti probíhaly a zároveň bude rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi, které v této oblasti na Opavsku působí.

Důležitou součástí celého projektu pak jsou také fanoušci klubu, kteří mají své zástupce jak ve správní radě, tak také v dozorčí radě nadačního fondu a budou se tak výrazně podílet na chodu celého fondu.

Nadační fond Slezský Slezsku
Zakladatel Slezský fotbalový club Opava a.s.
Sídlo a fakturační adresa Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava
IČO 14067501
Transparentní účet 651751/5500, veškeré pohyby na účtu můžete sledovat pod tímto odkazem
E-mail info@sfc.cz

QR kód pro platbu na transparentní účet:

Správní rada
Předseda Ing. Filip Labuda
Člen Jan Žídek
Člen Radek Vajda
Dozorčí rada
Předseda Zdeněk Viktorin
Člen Jaroslav Kolínek
Člen Mgr. Tomáš Hrubý