Kontakty

Slezský fotbalový club Opava a.s.
Adresa Lípová 105/2
746 01 Opava
Česká republika
258 35 912
DIČ CZ 258 35 912
Telefon +420 737 358 486
E-mail sfc@sfc.cz
Web www.sfc.cz
Facebook www.facebook.com/SlezskyFCOpava
Twitter www.twitter.com/sfcopava
Informace k fakturaci
Veškeré faktury, prosím, zasílejte na níže uvedený e-mail, jinak nebudou akceptovány.
fakturace@sfc.cz
Kontakty na pracovníky klubu
Předseda představenstva Tomáš Hůlovec hulovec@sfc.cz
Sportovní manažer Jaroslav Kolínek kolinek@sfc.cz
Technický úsek Roman Kovář kovar@sfc.cz
Sportovní sekretář David Baier baier@sfc.cz
Marketingový manažer Ing. Filip Labuda
labuda@sfc.cz
Hlavní pořadatel
Lukáš Tkačík
tkacik@sfc.cz
Vedoucí A-týmu
David Baier
baier@sfc.cz
Kontakty na pracovníky zapsaného spolku (mládež)
Manažer mládeže Petr Souček petrsoucek.suk@seznam.cz
Sekretář mládeže David Baier
baier@sfc.cz