Zahájení poptávkového řízení: Vstupní odbavovací systém Městského stadionu

5. 1. 2017
Klub

Opava – Slezský fotbalový club Opava a.s. dne 5. 1. 2017 zahajuje poptávkové řízení na vstupní odbavovací systém Městského stadionu v Opavě. Potřebné informace a dokumenty jsou ke stažení níže.

Nejzazší termín pro podání nabídky zadavatel stanovuje na 19. 1. 2017 do 09:00. Nabídky se budou přebírat na sekretariátu SFC na adrese: ul. Lipová 105/2, 746 01 Opava.

Dokumenty

1) Výzva poptávkového řízení ( .pdf)
1a) Příloha č. 1 – Krycí list nabídky ( .pdf)
1b) Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke kvalifikaci ( .pdf)
1c) Příloha č. 3 – Smlouva o dílo ( .pdf)
1d) Příloha č. 4. – Položkový rozpočet ( .docx)
sdílet