Prohlášení Slezského FC Opava

29. 7. 2020
Klub

Opava – Slezský FC přijal informaci o zasedání Ligového výboru Ligové fotbalové asociace, který na svém středečním zasedání rozhodl o podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení se SFC Opava v souvislosti s nákazou infekčním onemocněním COVID-19.

V současné době Slezský FC Opava nedisponuje žádnou informací, která by tomuto nasvědčovala. Nejsme si vědomi žádného pochybení v rámci pravidel pro prevenci šíření onemocnění COVID-19 a nikdo nás v této věci dosud nekontaktoval.

Vždy jsme postupovali v souladu s manuálem, který jsme obdrželi od Ligové fotbalové asociace. Na základě uskutečněných testů zároveň můžeme potvrdit, že s výjimkou jediného pozitivně testovaného fotbalisty na přítomnost viru SARS-CoV-2 absolvovali všichni ostatní hráči a členové realizačního týmu A-mužstva testy s negativním výsledkem.

Od samotného počátku nastalé situace plně spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, z jejíž strany do dnešního dne nevznikl žádný náznak toho, že došlo k pochybení ze strany klubu či nakaženého hráče. Rozhodnutí Ligového výboru LFA nás proto velice překvapuje, nicméně jsme plně otevřeni další komunikaci.


sdílet