oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 14.5., 30.kolo
Vlašim 3
SFC Opava 1
čtvrtek 19.5., BAR1
SFC Opava 
17:00
 Bohemians 1905

Valná hromada SFC a první zasedání nově zvoleného představenstva

10.03.2016, autor Tisková zpráva
O P A V A - V úterý 8. března 2016 od 11 hodin proběhla za účasti 100% akcionářů na Hlásce (Horní nám. 69, Opava) řádná valná hromada Slezského fotbalového clubu Opava (odložená z prosince v souladu se ZOK), která:

a.) Změnila souhlasem 100% přítomných akcionářů Pořad jednání řádné valné hromady,

b.) Schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2014-2015,

c.) Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015,

d.) Schválila řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění,

e.) Schválila rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění,

f.) Odvolala členy představenstva Ing. Marka Hájka, Ing. Martina Vítečka, Ing. Michala Kokoška, Ing. Daniela Bennu,

g.) Zvolila členy představenstva Ing. Martina Vítečka, Ing. Michala Kokoška, Ing. Martina Viltavského, Milana Němce a Ing. Marka Hájka

h.) Odhlasovala u všech členů představenstva a dozorčí rady souhlas s konkurenční činností dle § 441 a § 451 ZOK.

Po valné hromadě se uskutečnilo v úterý 8.3.2016 první zasedání nově zvoleného představenstva SFC ve složení Ing. Martin Víteček; Ing. Michal Kokošek; Ing. Martin Viltavský, Milan Němec a Ing. Marek Hájek.

Na zasedání proběhla volba předsedy a místopředsedů představenstva SFC. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Marek Hájek a místopředsedy představenstva Ing. Martin Víteček a Ing. Michal Kokošek.

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva
Slezský fotbalový club Opava, a.s.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf